PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ MOKINIŲ DALYVAVIMAS TĘSTINIAME LOGINIO MĄSTYMO EDUKACINIAME PROJEKTE „ŠIMTMEČIO VAIKAI 2019"

Paskelbta: Antradienis, 02 balandžio 2019

Priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai kovo mėnesį dalyvavo loginio mąstymo edukaciniame projekte „Šimtmečio vaikai 2019". Mokiniai įsitraukė į žaidimus, kurie lavina loginį mąstymą, atmintį, dėmesio koncentraciją. Pirmiausia žaidimai buvo organizuojami klasėse – vaikai spėjo, kas yra pavaizduota kortelėje, mokėsi tinkamai formuluoti ir užduoti klausimus, išklausyti ir vėliau pateikti atsakymą. Atliekant antrą užduotį, ugdytiniai pakartojo geometrines figūras ir iš jų sudarė paveikslėlius pagal pateiktus pavyzdžius. Trečioji projekto rekomenduojama užduotis – loginio mąstymo uždaviniai. Vaikai lavinosi skaitymo įgūdžius skaitydami uždavinių sąlygas, kurias išsprendė greitai ir lengvai. Taip pat ugdytiniai įtvirtino raidžių pavadinimus, galvodami žodžius iš vienos raidės. Baigiamasis projekto etapas įvyko kovo 28 d., kada abi priešmokyklinio ugdymo grupės susirinko vienoje klasėje ir atliko minėto pobūdžio užduotis, bendradarbiavo komadose ir demonstravo savo išmonę.
Mokytojos Erika Steponaitienė ir Asta Urbonė

Monday the 17th - Romuva.