INTEGRUOTAS ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 5-TŲ KLASIŲ MOKINIŲ ISTORIJOS IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ EDUKACINIS RENGINYS „ROMUVOS" PROGIMNAZIJOJE

Paskelbta: Penktadienis, 01 kovo 2019

Šių metų vasario 27 dieną Šiaulių „Romuvos" progimnazijoje vyko Šiaulių miesto progimnazijų 5-tų klasių mokinių integruotas istorijos ir informacinių technologijų edukacinis renginys „Iš praeities per darbartį į ateitį". Jo tikslas – skatinti jaunąją kartą aktyviai domėtis Lietuvos valstybės istorija, iškiliomis asmenybėmis, šalies gamta, plėtoti istorijos ir informacinių technologijų tarpdalykinius ryšius ir integraciją, ugdyti mokinių komunikacinę kompetenciją, formuoti socialinius įgūdžius.
Renginį sveikinimo žodžiais ir geriausiais linkėjimais komandoms pradėjo progimnazijos direktorė S. Prazauskienė, liaudiškų šokių kolektyvas „Žalnieriukas".
Komandos iš Gegužių, Zoknių, Ragainės, Salduvės, Medelyno, „Romuvos" progimnazijų, atlikdamos interaktyvias istorijos ir informacinių technologijų užduotis, siekė parodyti, kad jie yra sumanūs ne tik su išmaniosiomis technologijomis.
Pasibaigus renginiui visi buvo laimingi: džiugino atminimo dovanos, padėkos raštai, pasiektos draugiškos pergalės.
Renginio sumanytojos – istorijos mokytoja Vitalija Samuilytė ir informacinių technologijų mokytoja Rita Nemanienė – džiaugėsi, kad integruotas istorijos ir informacinių technologijų edukacinis renginys „Iš praeities per dabartį į ateitį" yra puikus pavyzdys, kaip galima skatinti mokinius domėtis Lietuvos istorija panaudojant informacines technologijas.

Istorijos mokytoja Vitalija Samuilytė

Saturday the 25th - Romuva.