SĖKMINGAS UŽSIENIO KALBŲ MOKYMAS(IS) GEROJE MOKYKLOJE: KŪRYBIŠKUMAS IR INOVACIJOS

Paskelbta: Ketvirtadienis, 21 vasario 2019

Tokiu pavadinimu vasario 20 dieną Šiaulių „Romuvos" progimnazijoje įvyko jau šeštoji, tradicine tapusi ir didelio dalyvių skaičiaus sulaukusi respublikinė užsienio kalbų (anglų, vokiečių ir rusų ) mokytojų metodinė – praktinė konferencija. Inovatyvaus ir kūrybiško užsienio kalbų mokymo ir mokymosi gerosios patirties idėjų sklaida bei pritaikymu, siekiant ugdymo proceso kokybės, susidomėjo mokytojai iš Marijampolės, Šakių, Panevėžio, Klaipėdos, Palangos, Gargždų, Jonavos, Utenos, Radviliškio ir Šiaulių. Progimnazijos pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Irena Akmenskienė sveikindama susirinkusius į konferenciją mokytojus kalbėjo, kad užsienio kalbų mokytojai atveria savo mokiniams duris į platesnį pasaulį, jei jie patys yra kūrybiški, noriai taikantys naujoves, panaudojantys atviruosius švietimo išteklius. Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus patarėjas Rimas Marcinkus palinkėjo mokytojams būti tikrų, nuoseklių pokyčių nešėjais, siekti tvarios lyderystės. Linksma muzikine gaida konferenciją pradėjo muzikos mokytoja Sigutė Vaičiulytė kartu su savo mokiniais paruošusi pranešimą „Muzika-universali žmonijos kalba". Plenarinius pranešimus skaitę pranešėjai pasirodė esą tikri švietimo pokyčių nešėjai ir skleidėjai. Šiaulių sanatorinės mokyklos direktorė Lijana Giedraitienė kalbėjo apie mokymosi įprasminimą, konstruktyvumą ir socialumą dalyvaujant projektinėje veikloje. Šiuolaikinės pamokos iššūkius, žemėlapių pasakojimus, užsienio kalbų pamokose naudojamas platformas, naujausias mobilias programas konferencijos dalyviams vaizdžiai ir įdomiai pademonstravo anglų kalbos mokytojos ekspertės Inga Laurinėnienė iš Šiaulių VšĮ universiteto gimnazijos bei Kristina Urbonienė iš Šiaulių Didždvario gimnazijos. Plenarinius pranešimus užbaigė anglų kalbos mokytoja metodinikė Lina Kerbelytė iš Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos, kalbėjusi visiems mokytojams aktualia tema „Pamokos stebėjimo aptarimas, kas veda mokytoją į tobulėjimą". Mobiliaisias telefonais atlikta dalyvių apklausa patvirtino pranešėjos anksčiau atlikto tyrimo rezultatus ir tobulintinas pamokų stebėjimo sritis.
Vėliau konferencija savo darbą tęsė trijose grupėse, kur buvo perskaityta dar 20 pranešimų apie efektyvių užsienio kalbų mokymosi strategijų taikymą. Mokytojai pasidalino savo sėkmės istorijomis apie taikomus metodus, metodines priemones, projektinius darbus. Buvo kalbama apie veiksmingą skaitmeninių technologijų panaudojimą integruotam kalbų ir kitų dalykų mokymui bei (įsi)vertinimui, skaitymo įgūdžių lavinimui, kūrybiškumui, užsienio kalbų mokymosi motyvacijai skatinti.
Dalyvių diskusijos ir atsiliepimai parodė šios konferencijos aktualumą. Mokytojai sakė, kad grįš į savo mokyklas pasisėmę naujų idėjų ir ryžto joms įgyvendinti.
Dalyviai pasidžiaugė sklandžiai organizuotu darbu, štai ką pasakė vienas iš dalyvių „Romuvos"progimnazijos mokytojams: "Esate patys inovatyvūs, kūrybingi, organizuoti. Turite puikią ir prasmingą patirtį, tad iki susitikimo kitąmet".

Rima Kazėnienė Šiaulių „Romuvos" progimnazijos anglų kalbos mokytoja

Saturday the 25th - Romuva.