SENELIŲ ŠVENTĖ

Paskelbta: Pirmadienis, 28 sausio 2019

Sausio 25 d. vakarą į ,,Romuvos" progimnaziją skubėjo trečiokų seneliai iš visos Lietuvos. Mokykloje vyko tradicinis anūkėlių susitikimas su seneliais. Mokiniai juos supažindino su savo mokytojais, klasės draugais, mokyklos aplinka. Sugužėję į aktų salę, mažieji mokinukai surengė seneliams koncertą ,,Anūkėlių ir senelių meilė - amžina".
Progimnazijos direktorė S. Prazauskienė pasveikino mokyklos svečius, pasidžiaugė trečiokų pasiekimais, pakvietė senelius prisiminti savo mokyklinius metus, palinkėjo kartu su anūkėliais nuoširdžiai pabendrauti tokiame dideliame kelių kartų būryje.
Mažieji mokyklos šeimininkai, laukdami savo senelių, klasėse rengė kūrybinių darbelių, piešinių parodėles, rinko pačius šilčiausius padėkos žodelius seneliams, ruošė jiems dovanėles.
Salėje seneliams trečiokai deklamavo, dainavo skambias daineles, šoko, dovanojo su meile paruoštas dovanėles.
O kai anūkėliai ir seneliai, sustoję ratu, iš visos širdies užtraukė Č. Vasiliausko dainą ,,Žemėj Lietuvos", visi suprato, kad ši kelių kartų meilė vieni kitiems yra nuoširdi ir amžina.
Šventės pabaigoje mokinukai padovanojo seneliams po suvenyrinį lietuviškos duonos kepalėlį - padėkos ir pagarbos vyresniajai kartai simbolį.
Po šventės visi skirstėsi į namus džiugūs, praturtinę vieni kitus nauja patirtimi, nuoširdžiu bendravimu.

Tuesday the 26th - Romuva.