EDUKACINIS KONKURSAS – PROTŲ MŪŠIS „ATMINTIES TAKU PER LIETUVĄ“

Paskelbta: Trečiadienis, 23 sausio 2019

Nuo sausio 11-tos „Romuvos" progimnazijoje prasidėjo pilietinio ir tautinio ugdymo mėnesio renginiai, įvairios veiklos, akcijos, skirtos ugdyti mokinių pilietinę savimonę, skatinti domėjimąsi Lietuvos istorija, ugdyti patriotinius jausmus, meilę Tėvynei, pagarbą šalies praeičiai.
Sausio 22 d. 5-8 klasių mokiniai susirinko į integruotą lietuvių kalbos, geografijos ir istorijos edukacinį konkursą – protų mūšį „Atminties taku per Lietuvą". Jauniesiems istorijos žinovams iš pradžių teko atlikti kūrybinę užduotį – sukurti eilėraštį, šlovinantį mūsų valstybę, panaudojant pateiktus žodžius. Ši užduotis atskleidė mokinių kūrybiškumą, išradingumą. Antroje edukacinio konkurso dalyje mokinių laukė daugybė klausimų, susijusių su Lietuvos istorija bei geografija. Šis protų mūšis buvo puiki galimybė pasitikrinti istorijos, geografijos dalykų žinias, pamatyti, ar yra žinių spragų, nuspręsti, ką dar reiktų pakartoti bei pagilinti.
Smagu sveikinti edukacinio konkurso – protų mūšio „Atminties taku per Lietuvą" nugalėtojus: 5- 8d klasių komandą: Faustą Pivoriūną (5d), Benitą Čirvinskaitę (6d), Gabiją Valantinaitę (7d) ir Urtę Vaišytę (8d). Renginio pabaigoje visos komandos buvo apdovanotos padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis. Visiems dalyviams linkime sėkmės siekiant tvirtų žinių !

Istorijos mokytoja Diana Norkaitienė

Tuesday the 26th - Romuva.