RENGINYS, SKIRTAS KAZIUI BINKIUI

Paskelbta: Antradienis, 27 lapkričio 2018

Progimnazijos lietuvių kalbos mokytojos pakvietė septintokus ir aštuntokus į kūrybinį sambūrį „O mano kišenėj pavasarių šimtas...", skirtą žymaus lietuvių rašytojo Kazio Binkio 125 – ųjų metinių sukakčiai. Į renginį atvyko ir Dainų progimnazijos ugdytinės. Kūrybinio sambūrio organizatorės mokytojos Milda Viltrakienė ir Gitana Kovaliovienė dalyviams paruošė įvairių užduočių: surinkti K. Binkio portreto mozaiką, sukurti trioletą, „pavaduoti" poetą: jo eilėraščiui sugalvoti trūkstamus žodžius. Teko ir rimtai pagalvoti: prisiminti rašytojo gyvenimo faktus, kūrinius, o kūrybiškumo prireikė inscenizuojant K. Binkio eilėraštį „Galvon suaugę baras profesoriai". Dalyvių dėmesio nestokojo aštuntokių (mokytoja Ingrida Samulionienė) „Atžalyno" inscenizacija bei septintokų (mokytoja Jolanta Stulgienė) „Jono čigono" interpretacija. Renginio pabaigoje pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Irena Akmenskienė dalyviams įteikė padėkas, o organizatoriai – dovanėles.
Lietuvių kalbos mokytoja Milda Viltrakienė

Friday the 15th - Romuva.