Pradinių klasių mokytojų metodinė diena Kauno "Ryto" pradinėje mokykloje

Paskelbta: Trečiadienis, 30 spalio 2013

Rudens mokinių atostogų metu, spalio 29 dieną, pradinių klasių mokytojų kolektyvas su skyriaus vedėja Lina Pociene išvyko į Kauno "Ryto" pradinę mokyklą. Bendradarbiaujant "Romuvos" progimnazijos ir Kauno "Ryto" pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojoms dalyvavome metodinėje dienoje - kūrybinėje laboratorijoje "Idėjų mugė". Gerb. Kauno "Ryto" pradinės mokyklos direktorė Alina Striškienė pristatė mokyklos viziją, misiją, tikslus ir uždavinius. Direktorės pavaduotoja ugdymui Reda Stasiukonienė supažindino su pilietiškumo ugdymu, pristatė savo mokyklos pradinių klasių mokinių tarybos veiklą. Susipažinome su mokyklos edukacine aplinka. Pabuvojome klasėse, bibliotekoje, logopedo kabinete, žaidimų kambariuose ir kt. Projekto "Pradinio ugdymo tobulinimas" dalyvės Dalia Sutkaitienė (Kauno "Ryto" pradinė mokykla) ir Rolanda Miškūnienė (Šiaulių "Romuvos" progimnazija) pravedė seminarą "Pradinio ugdymo tobulinimas naudojant mąstymo kultūros ugdymo mokyklų patirtį". Jo metu prisiminėme, kas yra mąstymo kultūros ugdymo mokykla (MKUM), kokie ugdymo procese naudojami mąstymo žemėlapiai, kaip ugdyti kūrybiškai mąstančius mokinius. Mokytojos ne tik klausėsi teorijos, bet kartu dirbo grupėse bei pristatė savo grupinius darbus. "Tikras atradimų kelias - tai ne naujų vietovių ieškojimas, o regėjimas naujomis akimis".

Monday the 25th - Romuva.