AŠTUNTOKAI ŠIAULIŲ DEKANATO JAUNIMO DIENOJE

Paskelbta: Trečiadienis, 02 gegužės 2018

Balandžio 28 d. vyko Šiaulių dekanato jaunimo diena. Į gausų 200 jaunimo būrį įsijungė ir mūsų mokyklos aštuntokai. Visus susirinkusius pasveikino Šiaulių vyskupas JE Eugenijus Bartulis. Jaunimas dalyvavo teminiuose užsiėmimuose, susitaikinimo pamaldose. Papietavę leidosi į piligriminį žygį į Kryžių kalną. Pranciškonas brolis Paulius Rožinio malda, giesmėmis, įvairiomis intencijomis stiprino mus dvasiškai bei augino mūsų tikėjimą. Visą kelią jutome eisenos dalyvių bendrystę, palaikymą ir savanorių pagalbą.

Thursday the 20th - Romuva.