IV - OJI RESPUBLIKINĖ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ METODINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA „IRT IR IKT MOKYMOSI VEIKLOJE“

Paskelbta: Pirmadienis, 23 balandžio 2018

Šiaulių „Romuvos" progimnazijoje vyko tradicinė, šiemet jau ketvirtoji, respublikinė bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų ir mokinių metodinė – praktinė konferencija „IRT ir IKT mokymosi veikloje". Konferencijos tikslas - skatinti mokytojų ir mokinių domėjimąsi šiuolaikinėmis technologijomis ir jų panaudojimo galimybėmis mokymo(si) veikloje, pasidalyti STEAM įžvalgomis ir gerosios praktikos pavyzdžiais mokyme ir mokymesi. Sparti technologijų kaita kelia naujus iššūkius. Ieškoma mokymosi būdų ir metodų, kurie padėtų naujai pažvelgti į mokymosi procesą, įtraukti ir sudominti mokinius. Informacinės komunikacinės ir ryšio technologijos mokymą keičia mokymusi. Atsiranda poreikis IKT ir IRT gebėjimus ugdytis ne tik per informacinių technologijų pamokas, bet lavinti per įvairių mokomųjų dalykų užsiėmimus, kad informacinė komunikacinė kompetencija taptų mokymosi visą gyvenimą įrankiu. Konferencija pasižymėjo dalyvių gausa, dalyvavo daugiau kaip 100 pranešėjų. Savo patirtimi ir įžvalgomis dalijosi mokytojai bei mokiniai iš įvairių respublikos ir Šiaulių miesto mokyklų. Pagrindinės konferencijos probleminės sritys, kurioms pranešėjai skyrė daugiausiai dėmesio, buvo IRT ir IKT taikymo mokyme(si) gerosios praktikos pavyzdžiai, tarpdisciplininis kūrybinis procesas ir inovatyvių technologijų panaudojimas (3D modeliavimo, robotikos) bei probleminis, tyrinėjimu grindžiamas mokymas(is), ugdant inovatorių kartą. Pranešėjai pateikė kūrybiškų, inovatyvių darbų ir idėjų, kaip galima IRT ir IKT efektyviai taikyti įvairiose mokymosi veiklose. Dalijosi gerąja patirtimi, įgyta mokymo(si) veikloje, vykdant tarpdalykinius integruotus projektus. Pranešėjų išsakytos mintys apie IKT ir IRT panaudojimo galimybes nuo humanitarinių iki tiksliųjų mokslų rodo didelį domėjimąsi šiuolaikinėmis technologijomis ir jų naudojimą kūrybiniame procese.
Informaciją parengė mokytoja Rita Nemanienė


Simple Picture Slideshow:
Could not find folder /home/roospm/domains/romuvospm.lt/public_html/images/2018/4/23-4

Monday the 18th - Romuva.