MENINIO SKAITYMO KONKURSAS

Paskelbta: Antradienis, 27 kovo 2018

Kovo 26 d. į aktų salę rinkosi mokiniai, mokytojai , mokinių tėveliai. Progimnazijoje vyko PUG, 1-4 kl. mokinių meninio skaitymo konkursas ,,Gražus gimtasis mano kraštas", skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui pažymėti.
Konkurso dalyvius pasveikino ir sėkmės palinkėjo pradinio ugdymo skyriaus vedėja E. Puzarienė,
jaunučių ansamblis ,,Lašeliai" (vad. A. Kardašienė), dainavimo ir muzikavimo studija ,,Dunduliai" (vad. R. Navickienė).
Skambėjo lietuvių autorių posmai apie gimtinę, Lietuvos praeitį , gamtos grožį. O kol vertinimo komisija susumavo rezultatus, konkurso dalyviai, vadovaujami renginio organizatorės R. Malčienės, prisiminė liaudies žaidimus, ratelius.
Vertinimo komisijos pirmininkė neformaliojo skyriaus vedėja I. Rimkevičienė apibendrino konkurso rezultatus, pasidžiaugė mokinių įtaigiu žodžiu, linkėjo mokiniams puoselėti lietuvių kalbą.
Konkurso laureatais tapo Gustas Janulis , Emilija Šimkutė, Jorė Vitkauskaitė (1-2 kl.), Ana Levickaja, Emilis Šima, Livija Sitnikaitė, Airidas Sketrys (3-4 kl.). Daug aplodismentų ir apdovanojimų pelnė jauniausioji konkurso dalyvė PUG auklėtinė Meida Dženkaitytė padeklamavusi L. Žitkevičiaus eilėraštį ,,Lėlytė gražuolytė".
Konkurso dalyviai ir jų palaikymo komandos skirstėsi pasiryžę saugoti gimtąją kalbą, turtinti savo gimtinę mažais darbeliais.


Simple Picture Slideshow:
Could not find folder /home/roospm/domains/romuvospm.lt/public_html/images/2018/3/27-3

Monday the 18th - Romuva.