INTEGRUOTA POPIETĖ „AŠ MOKU, AŠ GALIU“

Paskelbta: Penktadienis, 01 gruodžio 2017

Lapkričio 30d. mokykloje organizuota integruota lietuvių kalbos ir matematikos popietė „Aš moku, aš galiu"( organizavo Jolanta Zemleckienė ir Regina Lemežienė), kurios viešniomis buvo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Senkuvienė ir matematikos mokytoja Regina Bramanienė. Mokiniai prisiminė artėjantį Lietuvos šimtmetį ir per amžius saugotas tautos tradicijas.
Mokiniai taisyklingai skaitė kalėdinių sausainių ir kalėdinių meduolių receptus, vėliau skaičiavo, kiek produktų reikėtų, jeigu keptume dvigubai ar trigubai didesnį kiekį skanumynų. Ne mažiau intriguojanti ir įdomi pasirodė dovanų dėžučių puošimo užduotis. Skaičiavo, kiek centimetrų juostelės reikės dėžutei aprišti, jei neskaičiuosime kaspinėlio, pasitikrino atkirpę reikiamą siūlo ilgį ir praktiškai pamatavę. Po rimto praktinio darbo, miklino galvas ir kojas prisimindami kalbos turtą – sinonimiką. Išsitraukę veiksmažodžio „eiti" sinonimą ir pasitarę komandoje, pademonstravo tai tipendami, kūprindami, žygiuodami, pėdindami... Kantrybės ir sumanumo pareikalavo ketvirtoji užduotis – reikėjo 2 tortus padalyti trims draugams po lygiai.
Smagiai ir turiningai bėgo popietė, bet viskas turi pabaigą. Suskaičiavus taškus, visų laukė Padėkos ir saldūs prizai. Prasmingai praleidę laiką, praturtėję naujais įgūdžiais ir žiniomis, patyrę naujų įspūdžių, linksmi popietės dalyviai skirstėsi namo.

Saturday the 15th - Romuva.