"MARGOJI VERTYBIŲ PYNĖ" – LAISVOS LIETUVOS ŠIMTMEČIUI

Paskelbta: Ketvirtadienis, 23 lapkričio 2017

Prasidėjęs Adventas mus verčia susimąstyti: kas man gyvenime yra svarbiausia, kokiomis vertybėmis noriu vadovautis? Lapkričio 22 dieną „Romuvos“ progimnazijoje vyko Šiaulių miesto mokyklų 7-8 klasių mokinių integruotas renginys "Margoji vertybių pynė". Sulaukėme svečių iš Salduvės, Vinco Kudirkos, Gegužių, Dainų(net 2 komandos), Ragainės progimnazijų ir Šiaulių sanatorinės mokyklos. Renginio dalyvius pasveikino naujai suburtas choras(mokytoja Sigutė Vaičiulytė) ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Senkuvienė. Mokiniai pasirinko ant lapelių užrašytas vertybes ir išsiskirstė į grupeles. Lietuvių kalbos kabinete (mokytoja Milda Viltrakienė) grupelė mokinių diskutavo apie Lietuvos vardą, net žodynų prireikė ieškant vertybių, prasidedančių raide L. Istorijos kabinete (mokytojas Žydrūnas Gulbinas) buvo diskutuojama apie Lietuvos kelią, nueitą per beveik 100 metų, aptarta pilietiškumo svarba jaunam žmogui. Kūrybiškumas dailės kabinete (mokytoja Rasa Čepulienė) sužibo trispalvės spalvomis – guašu mokiniai išsakė savo jausmus gimtajam kraštui.Džiaugiamės puikiais darbais. Sužadinti širdelėse tikėjimą padėjo muzikos mokytoja Sigutė Vaičiulytė, išmokiusi giesmę, kurią atliekant akomponavo ir patys grupės dalyviai. Lietuvių liaudies išmintis teigia, kad „Darbas žmogų puošia“. Ar darbštumas tebėra vertybė, mintimis mokiniai dalinosi technologijų kabinete (mokytoja Asta Venskienė) ir pasigamino popierinę dovanų dėžutę, puoštą tautiniais motyvais. Geografijos kabinete (mokytoja Jūratė Paulauskienė) diskusijoje buvo stengiamasi „išgryninti“ atsakomybės jausmą kaip vertybę,išsiaiškino, kad atsakomybė ir pareiga s skirtingi dalykai. Grupelė parengė koliažą, kurio svarbiausia tema – šeima, ekologija, gamtos apsauga. Meilės tema buvo diskutuojama tikybos kabinete(mokytoja Violeta Dališanskienė) remiantis Šv. Raštu. Pristatydami savo veiklą aktų salėje, mokiniai suklijavo didžiulę širdį. Mokytojai rinkosi į etikos kabinetą (mokytoja Violeta Višniauskienė), ne tik džiaugėsi įvairiausiomis mokyklų bendradarbiavimo galimybėmis, bet ir paruošė linkėjimų medį, kuris sužydo svarbiausiomis, jų manymu, vertybėmis, tokiomis kaip tikėjimas, pasitikėjimas, savigarba, kantrybė... Po pusvalandžio darbo grupėse visi rinkosi į salę, pristatė savo veiklas, papasakojo, kaip suprato savo pasirinktą vertybę. Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Irena Akmenskienė, pasidžiaugusi gražia ir prasminga mokinių ir mokytojų veikla, kartu su renginio iniciatore Violeta Dališanskiene įteikė mokiniams padėkas ir saldžiuosius prizus. Vertybių radimas ir gyvenimas besivadovaujant jomis yra nesibaigiantis procesas. Ėjimas šiuo keliu padės mums rasti laimę, įžiebs tikrą gyvenimo prasmę.

Informaciją parengė Violeta Dališanskienė ir Regina Lemežienė

Sunday the 18th - Romuva.