ŠIAULIŲ UNIVERSITETO BIBLIOTEKOJE

Paskelbta: Pirmadienis, 20 lapkričio 2017

Lapkričio 16 –ąją, Tolerancijos ugdymo dieną ,,Romuvos" progimnazijos 3a klasės mokiniai ir mokytoja vyko į edukacinį užsiėmimą ,, Knygų pasaulio įdomybės" Šiaulių universiteto bibliotekoje. Mokiniai susipažino su istorine pinigų raida Lietuvoje. Trečiokai sužinojo, kaip nauja knyga atkeliauja iki skaitytojo, kaip jos saugomos saugyklose, skaityklose, kaip kuriamos bibliotekos informacinės sistemos, kokia technika bei technologijos naudojamos rankraščiams skaitmeninti, kaip kompiuteriu rašomos natos ir kuriama muzika, kokie unikalūs dokumentai bei daiktai saugomi bibliotekos dr. Jono Šliūpo archyve. Susipažino su knygos elementais ir struktūra, didžiausia Lietuvos knyga „Aukuras Salduvei", mažiausia Lietuvos knyga „Pojūtis", bibliotekoje saugomomis netradicinio formato, įrišimo ir dizaino knygomis. Mokėsi atskirti reljefinę spaudą, vandenženklius, klijuotines knygas, knygas Brailio raštu.

Informaciją parengė klasės mokytoja R. Malčienė

Monday the 22nd - Romuva.