PILIGRIMINIS ŽYGIS IŠ KRYŽIŲ KALNO Į ŠILUVĄ

Paskelbta: Antradienis, 12 rugsėjo 2017

Rugsėjo 8-9-10 d. virš 400 piligrimų ėjo pėsčiomis iš Kryžių kalno į Šiluvą. Tai jau penkioliktasis tarptautinis piligriminis žygis, kuriam vadovauja Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Žygis prasidėjo rugsėjo 8 d. – penktadienį – Kryžių kalne. 12 val. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias. Palaiminti Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios klebono Sauliaus Paliūno, mūsų mokyklos mokiniai kartu su tikybos mokytoja Violeta Dališanskiene bei kitų parapijos mokyklų jaunimu jungėsi į maldingą eiseną. 13 val. piligrimai išėjo į Šiluvą. Rožinio malda, giesmės, įvairios intencijos stiprino mus dvasiškai bei augino mūsų tikėjimą. Visą kelią jutome eisenos dalyvių bendrystę, palaikymą ir savanorių pagalbą.

Monday the 25th - Romuva.