ŠIAULIŲ MIESTO ŠVIETIMO BENDRUOMENĖS KONFERENCIJA – „ROMUVOJE“

Paskelbta: Trečiadienis, 30 rugpjūčio 2017

Rugpjūčio 30-ąją mūsų mokykloje vyko Šiaulių miesto švietimo bendruomenės konferencija, į kurią susirinko miesto ugdymo įstaigų atstovai, savo dalyvavimu pagerbė švietimo skyriaus vedėja V.Damskienė, LR Seimo narys S.Tumėnas, miesto meras A.Visockas ir kiti garbūs svečiai. Konferencijos dalyvius pasveikino mokyklos dainininkai ir „Žalnieriuko" šokėjai, sveikinimo žodį tarė progimnazijos direktorė S.Prazauskienė.
Švietimo skyriaus vedėjos V.Damskienės pasisakyme „ Ar sekasi kurti gerą mokyklą?" nuskambėjo aktualios mintys apie šiuolaikinį ugdymo procesą, švietimo bendruomenei keliamus iššūkius. Apie ugdymo organizavimo pokyčius mintimis dalijosi O. Damskis, ŠMM Regioninės politikos analizės skyriaus vedėjas. R. Slonskienė, Šiaulių pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė, skaitė pranešimą
„Emocinių ir socialinių kompetencijų ugdymas pagal kognityvinę psichologiją". Susirinkusieji išgirdo daug įdomių minčių apie laukiančius iššūkius, pokyčius ir būsimą kasdienybę. Konferencijos darbui vadovavęs švietimo skyriaus vedėjos pavaduotojas R.Marcinkus palinkėjo visiems sėkmės, eiti pirmyn aukštai iškelta galva.

Monday the 25th - Romuva.