STOVYKLOS ,,ROMUVĖLĖ“ BIRŽELIO 5-OS DIENOS I BŪRIO VEIKLA

Paskelbta: Trečiadienis, 07 birželio 2017

Birželio 5 d. 1 būrys ,,Pupžirniai'' smagiai leido laiką vasaros dieninėje vaikų stovyklėlėje ,,Romuvėlė''. kadangi lietus sutrukdė aplankyti Saulės laikrodį, Talkšos ežero ekologinį taką, tad nusprendėme aplankyti ,,Romuvos'' gimnaziją, susipažinome su gimnazijos edukacine aplinka. Žaidėme įvairius žaidimus ,,Pralįsk nepastebėtas'', ,,Pakeisk spalvą'', ,,Pro vartus'', ,,Pabėk nepaliestas'', stovyklautojai atliko laisvą inprovizaciją ,,Vasara''. Pasidžiaugę turiningai praleista popiete, grįžome į mokyklą pietauti. Po pietų visi buvome nustebinti skaniais ledais.
Mokytojos Lina Pocienė ir Toma Pocė

Sunday the 24th - Romuva.