DEŠIMTOJE VAIKŲ IR JAUNIMO GIESMIŲ ŠVENTĖJE ŠIAULIUOSE - „ROMUVOS“ PROGIMNAZIJOS JAUNUČIŲ CHORAS „ŠALTINĖLIS“

Paskelbta: Antradienis, 16 gegužės 2017

Giesmės ir Marijos mylėtojai į vaikų ir jaunimo giesmių šventę „Giesmių pynė Marijai" kviečiami kasmet gegužės mėn. nuo 2007 metų. Šventėje dalyvauja Šiaulių apskrities bendrojo lavinimo mokyklų, muzikos mokyklų, gimnazijų mokiniai, vaikų lopšelio – darželio auklėtiniai, Šiaulių vyskupijos jaunimo chorų vaikai ir jaunimas.
Šventę globoja Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Organizuoja Šiaulių „Sandoros" progimnazija ir Šiaulių vyskupijos jaunimo centras.
Šventė Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje prasidėjo 10 val. šv. Mišiomis, kurias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Monday the 25th - Romuva.