3- 4 KLASIŲ MIESTO OLIMPIADININKŲ APDOVANOJIMO ŠVENTĖ

Paskelbta: Penktadienis, 12 gegužės 2017

Pasaulis – tai didžiulė drobė, kurioje kiekvienas paliekame žymę – šviesią arba tamsią.
Pasaulis – tai knyga, kurią mes rašome visą gyvenimą. Po raidę. Po žodį. Po eilutę – kiek sugebame. Pažinti pasaulį, rašyti gyvenimo knygą mus moko mokykla.

Gegužės 10 d. į ,,Romuvos'' progimnaziją iš visų miesto mokyklų rinkosi gabiausi miesto mokiniai, lydimi mokytojų. Svečius sutiko pučiamųjų instrumentų orkestras "Romuva" (vadovas Romualdas Žukauskas), mokytojams nuotaiką praskaidrino rožės žiedelis. Popietę ,, Žinių žydėjimo'' šventę, skirtą miesto 3- 4 klasių olimpiadininkų apdovanojimui pradėjo mokytoja Angelė Laucienė. Gausiai susirinkusius mokinius, jų tėvelius, mokytojus pasveikino mokyklos direktorė Stanislava Prazauskienė, Šiaulių m. savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Violeta Damskienė bei Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro metodininkė Regina Simulikienė. Šventėje 3-4 klasių olimpiadininkai buvo apdovanoti padėkos raštais bei asmeninėmis dovanėlėmis. Šventės metu svečius džiugino liaudiškų šokių kolektyvas "Žalnieriukas", vadovė šokių mokytoja Adelė Gružienė bei šaunus, balsingas jaunučių choras „Šaltinėlis", vadovė Aušra Kardašienė.


Informaciją paruošė mokytoja Angelė Laucienė

Sunday the 24th - Romuva.