IRT IR IKT MOKYMOSI VEIKLOJE

Paskelbta: Trečiadienis, 05 balandžio 2017

Kovo 30 d. į Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje vykusią tradicinę kasmetinę teorinę - praktinę 5-12 klasių mokinių konferenciją „IRT ir IKT mokymosi veikloje“ rinkosi jaunieji mokslininkai, išradėjai, tyrėjai ir jų mokytojai. Prieš 100 metų Alberto Eišteino pasakyta mintis, jog ,,Mokslas nebuvo ir niekuomet nebus užbaigta knyga. Ir kiekvienas svarbus laimėjimas iškels naujų klausimų“ aktuali ir šiandien. Virš 50 pranešėjų, susirinkusių iš Šiaulių miesto gimnazijų - „Romuvos“, Didždvario, Šiaulių Universitetinės - ir progimnazijų - „Rasos“, Zoknių ir „Romuvos“ - dalijosi STEAM ugdymo įžvalgomis ir gerąja patirtimi, įgyta tarpdalykiniuose integruotuose projektuose naudojant IKT ir IRT. Konferencijos dalyviai pateikė daug įdomių technologijų taikymo mokymesi gerosios praktikos pavyzdžių. Pranešėjų išsakytos mintys apie IKT ir IRT panaudojimo galimybes nuo humanitarinių iki tiksliųjų mokslų rodo didelį domėjimąsi šiuolaikinėmis technologijomis ir jų naudojimą kūrybiniame procese.

Thursday the 24th - Romuva.