Susitikimas su kunigu

Paskelbta: Antradienis, 01 spalio 2013

Pirmąją šventinių renginių dieną rugsėjo 30-tą mokykloje lankėsi Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos kunigas vikaras Feliksas Baliūnas. Pabendravęs su mokyklos direktore Stanislava Prazauskiene, neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Vida Adomaitiene bei tikybos mokytoja Violeta Dališanskiene apžiūrėjo mokyklą ir džiaugėsi tokia gražia, tvarkinga  aplinka. Aktų salėje susitikimo laukė 1-8 klasių mokiniai. Jie parodė programėlę, kunigas papasakojo, kodėl yra šventinami namai, daiktai. Po gražaus bendravimo kunigas pašventino mūsų mokyklą.

Friday the 14th - Romuva.