Tėvų konferencija "Mokykla vakar, šiandien ir rytoj"

Paskelbta: Ketvirtadienis, 26 rugsėjo 2013

Šventine "Romuvos" progimnazijos tėvų konferencija "Mokykla vakar, šiandien ir rytoj" prasidėjo renginiai, skirti mokyklos 25-čiui.
1-8 klasių tėvų atstovai bendravo su progimnazijos direktore S.Prazauskiene, direktoriaus pavaduotoja L.Senkuviene, skyrių vedėjomis L.Pociene, I.Akmenskiene, V. Adomaitiene,
Direktorė įteikė tėveliams padėkas už nuoširdų indėlį į progimnazijos gyvenimą.
Tėvelių vardu kalbėjo Nerijus Pupininkas.

Saturday the 5th - Romuva.