„Romuvos“ progimnazija siekia ugdymo kokybės

Paskelbta: Ketvirtadienis, 12 rugsėjo 2013

2013 m. balandžio - gegužės mėnesį „Romuvos“ progimnazijoje buvo įgyvendinamas Nacionalinio egzaminų centro vykdomo tęstinio (2012-2015 m. laikotarpiu) projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ II etapas. Šio inovatyvaus, kompleksiško, atliepiančio pažangias įvairių šalių švietimo tobulinimo tendencijas, projekto tikslas - plėsti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos gebėjimus įvertinti mokinių pasiekimus, užtikrinti geresnį ugdymo(si) proceso grįžtamąjį ryšį ir tiksliau įvertinti mokytojo bei mokyklos darbo efektyvumą. Progimnazija dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos Nacionalinio egzaminų centro veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2013 m.“. Tyrime dalyvavo 4-tų ir 8-tų klasių mokiniai. Tyrimui buvo panaudoti projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ metu sukurti pradiniam ir pagrindiniam ugdymui skirti testai: gimtosios (lietuvių) kalbos skaitymo ir rašymo bei matematikos – 4 klasei; gimtosios (lietuvių) kalbos skaitymo ir rašymo, matematikos ir istorijos – 8 klasei. Nacionalinis egzaminų centras parengė visą reikiamą testavimo medžiagą, mokyklai pateikė vykdymo tvarką, specialią formą duomenų suvedimui ir apdorojimui, kad būtų galima, pasinaudojant testų duomenimis, apskaičiuoti ir parengti išsamų mokyklos, kiekvienos klasės ir kiekvieno vaiko mokymosi pasiekimų statistinį aprašą (profilį), kuriame vaizdžiai pateikta esminė lyginamoji visų testuojamų dalykų rezultatų informacija.

II etapo metu „Romuvos“ progimnazija, panaudodama visus pateiktus standartizuotus įrankius, užtikrino sklandžią vykdymo tvarką, testų administravimo patikimumą, saugų duomenų suvedimą į Nacionalinio egzaminų centro parengtas elektronines formas. Standartizuotų testų sprendimas ir analizė konkrečiai kiekvienam mokiniui padeda tinkamai save įsivertinti, o mokytojams gauti rezultatai padės objektyviai įvertinti mokinių bendrąsias žinias ir gebėjimus bei tobulinti ugdymo kokybę individualizuojant ir diferencijuojant mokymą (siųsti). “Romuvos“ „progimnazija tikisi ir toliau bendradarbiauti su nacionaliniu egzaminų centru siekdama pasitikrinti, koks yra mokyklos, klasės ir mokinių pasiekimų lygis.

Saturday the 5th - Romuva.