Giardia bejelentendő uk


giardia bejelentendő uk

Recommended Articles Bevezetés: A járványügyi surveillance megvalósulásának alappillérét képezi az alapellátásban dolgozó családorvosok fertőzőbeteg-bejelentési kötelezettsége. Célkitűzés: A szerzők annak a kérdésnek a vizsgálatát tűzték ki célul, milyen okai lehetnek annak, hogy a háziorvosok egy része számos infekciós kórképet nem jelent be a népegészségügyi szervek számára, illetve milyen a háziorvosok motivációja, attitűdje a fertőzőbeteg-jelentési rendszert illetően.

giardia bejelentendő uk

Módszer: A vizsgálati kérdések megválaszolásához önkitöltős kérdőíves módszert alkalmaztak. A vizsgálati mintába vont családorvos közül fő küldött vissza értékelhető kérdőívet.

Giardia bejelentendő uk

Az adatok feldolgozását deskriptív statisztikai módszerrel végezték el, különböző gyakoriságokat és arányokat megállapítva. Az aluljelentések legfőbb oka a háziorvosok ismerethiánya a bejelentési rendszer szabályaival kapcsolatban.

giardia bejelentendő uk

Az orvosok többsége úgy gondolja, hogy giardia bejelentendő uk papíralapú jelentési giardia bejelentendő uk helyett hatékonyabb lenne az elektronikus alapú rendszer. Következtetések: A hazai háziorvosok jelentési fegyelmének javítására a szerzők az oktatást tartják a legfontosabbnak. Csórián, E. In: Jurányi, R. Sri Lanka J. McNabb, S. Paulik, E. In: Ádány, R. In: Ludwig, E. EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről.

giardia bejelentendő uk

Euro Surveill. Figueiras, A. Public Health,7— Abdool Karim, S. Tan, H. Vaccine,25 14— Krause, G. Voss, S. BMJ, Konowitz, P. Public Health Rep. Weir, R. Day, F. Public Health,29 3— Durrheim, D. Public Health,4— Schramm, M. Chauvin, P. Dinis, J. Acta Med. Harvey, I. Health Trends,23 273— NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről.

Allen, C. Kollef, M. Chest,2— Cosgrove, S. Sen, D.

giardia bejelentendő uk